Discover more creations
combyne outfit
user
      avatar
CREATED BY
Էն սիրուն աղջիկը♥️💋
created 6 months ago
38 13
Խելոյ երեխեք ուրեմն դուք գրում եք ինչ որ մի բան առաջին գրողի ասածով կանեմ լավ հիմա պարզ բացատրեմ ուրեմն դուք գրում եք ինչ որ բան ասենք շրթներկ բայց միայն նենց բաներ որոնց կարաս քասես ու ես ետ քսում եմ մի հատ շորի վրա ու դուք նաև գրում եք թե ինչով մաքրեմ ու ես քսում մաքրում եմ եթե մաքրվի դուք իմ էջը տարածում եք իսկ եթե չմաքրվի ես եմ ետ գրողի էջը տարածում բայց առաջինը գրողի ասածով եմ անում դուք կարաք իմ փոստի տակ էլի գրեք գույն ես անեմ դե հիմա գրեք ամպայման բայ։
View all 13 comments