Discover more creations
combyne outfit
user
      avatar
CREATED BY
Էն սիրուն աղջիկը♥️💋
created 5 months ago
22 9
Ok դուք չեք ուզում պատմի 2րդ մասը գցեմ որովհետև դեռ ընդամենը 8 լայք ա 5 քոմ իսկ ես ասել էի որ 20 լայք լինի 10 քոմից հետո նոր 2րդ պասը կգցեմ արդեն 3 օրա ինչ գցել եմ ու դեռ իմ ասածը չի եղել խնդրում եմ եթե ուզում եք գցեմ գրեք եթե չե չեմ գցի։ 😔😔
View all 9 comments